Talentontwikkeling

De werkgroep talentontwikkeling stelt zich ten doel de infrastructuur te bieden waarmee IT-bedrijven en de IT-onderwijsinstellingen in en om Leeuwarden eigen medewerkers en studenten kunnen uitwisselen om deze groepen in korte trajecten extra ervaring op te laten doen in verschillende onderdelen van het IT-vak.

 


Bij studenten zijn daarbij studenten in de afstudeerstage en in de uitstroomfase in beeld:


 - ‘Ik weet nog niet wat ik kan/wil.’
 - ‘Ik weet wat ik wil, maar wil eerst ervaring opdoen.’
 - ‘Wij zoeken specifieke kwaliteiten en leiden op.’
 - ‘Laat maar eens zien wat je kunt/wij dagen je uit.’


Bij eigen medewerkers gaat het om de volgende situaties:
 - opnieuw oriënteren op interesses
 - meer kennis / ervaring opdoen
 - (tijdelijke) detachering bij boventalligheid e.d.
 - elkaar helpen bij tijdelijke projecten, grote storingen etc.