Onderwijs

Al meer dan 5 jaar participeren Friese Poort en het Friesland College in Connect.frl, met onder meer deelname in december deel aan het jaarlijkse event en diverse andere kennis sessies. Een mooie ontwikkeling, waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt. De aansluiting tussen het mbo-onderwijs en het bedrijfsleven is erbij gebaat, het biedt kansen voor talentwerving en ook stimuleert het de doorstroming naar het hbo- onderwijs.

 

Ook is door Connect.frl een convenant gesloten met NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden op het gebied van volwassenen onderwijs. Er is geïnventariseerd wat de vraag van het werkveld is. Daar kwam uit naar voren dat er behoefte is aan maatwerk, modulair studeren en veel input van bedrijven en instellingen. Voor het College van Bestuur was dat aanleiding om verder te gaan met de ontwikkeling van de opleiding Associate Degree IT Service Management (AD ITSM) en met de bachelor HBO-ICT.

 

Met het invullen van het curriculum en met het ontwikkeling van een samenwerkingsvorm met het bedrijfsleven is gestart in de vorm van twee pilots. Sessies met bedrijven en docenten van beide opleidingen vonden plaats om het ‘skelet’ van de opleidingen te bepalen. In co-creatie wordt inmiddels gewerkt aan de eerste modules. Parallel daaraan wordt gewerkt aan het opzetten van een duurzame samenwerkingsvorm tussen NHL en werkveld.