Header
Bekijk hier
het laatste nieuws

Verdere samenwerking tussen CONNECT en Samenwerking Noord

De ledenraad van Samenwerking Noord en het bestuur van Connect.frl hebben beide hun akkoord gegeven op de verdere verkenning van hun samenwerking met het uiteindelijke doel om tot een bundeling van krachten van beide netwerkorganisaties te komen. De twee organisaties hebben allebei tot doel om ICT-talent, bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar in contact te brengen, de digitalisering van het Noorden te bevorderen en de arbeidsmarkt te versterken. Daarbij richt Samenwerking Noord zich op de drie noordelijke provincies, en Connect.frl meer op Friesland.

 

‘Onze twee organisaties werken al jaren uitstekend samen. En aangezien we hetzelfde doel nastreven ligt het voor de hand om te kijken óf en hóe we de krachten kunnen bundelen, in het belang van het hele Noorden’, zegt Fred Hassert, statutair voorzitter van Samenwerking Noord.

 

Het gaat heel goed momenteel met de digitale sector: het Noorden behoort samen met Eindhoven en Amsterdam tot de top drie van Nederland. ‘Maar we willen ons verder blijven ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. En daarom is het goed dat het netwerk nóg krachtiger wordt en noordelijke bedrijven elkaar nog beter weten te vinden en versterken’, aldus Erik Miedema, voorzitter Connect.frl.