Header
Bekijk hier
het laatste nieuws

Quantum supremacy 007?

Quantum supremacy 007?

 

Dit is niet de titel van de nieuwe James Bond film, maar is wel de wereld veranderende en allesoverheersende technologische ontwikkeling sinds de uitvinding van de computer.

 

Tijdens de kennissessie georganiseerd door het CJIB willen wij jullie meenemen in de wereld van ‘Quantum Supremacy’. Wat betekent deze technologische ontwikkeling voor bedrijven, overheden en burgers.

 

Ter geruststelling quantum supremacy betekent niet dat de wereld door een quantum computer geregeerd gaat worden. Quantum supremacy is een begrip uit de computationele-complexiteits theorie en beschrijft hoe aangetoond kan worden dat de quantumcomputer sneller een antwoord weet vinden op een moeilijk oplosbaar rekenprobleem dan een klassieke computer.

 

Bedrijven zoals Google en Microsoft beloven ons dat zij binnenkort in staat zullen zijn een chip te realiseren met voldoende qubits waarmee de suprematie van de quantum computer aangetoond kan worden. De grens die overschreden gaat worden zal optreden bij ongeveer 50 qubits. Dit lijkt misschien nog niet zoveel vergeleken bij een gemiddelde intel computer. Er is echter gebleken dat een processor met quantum-bits extreem gevoelig is voor de omgeving en tot nu toe was slechts een handvol bits mogelijk. IBM heeft voor de liefhebber een quantumcomputer met 5 Qubits toegankelijk gemaakt via de cloud.

 

Op basis van een inleiding in de wereld van Quantum Supremacy gaan we met jullie op basis van stellingen een discussie voeren over wat de impact is van deze superkrachtige computers.

 

Wil je mee discussiëren over dit bijzonder interessante onderwerp dan ben je welkom op 27 maart 2018 van 17:30 tot 19:30 uur bij het CJIB te Leeuwarden.

 

Aanmelden kan via een mail naar p.dijkstra@connect.frl Wees snel want er is plek voor 20 mensen en vol is vol.

 

Graag tot ziens op 27 maart.

 

Groet,

Philip Bote Dijkstra