Header
Bekijk hier
het laatste nieuws

Fries MKB kan vanaf dit jaar terecht bij de Digitale Werkplaats in Leeuwarden

Er gebeurt momenteel veel op de plek van de huidige NDC locatie. Deze wordt getransformeerd in een gebied waar verschillende mediabedrijven gevestigd zijn en innovaties worden gestimuleerd. De IT maakstudio’s, ontmoetings- en dialoogruimten worden gerealiseerd op basis van de huidige inzichten en behoefte. Het gebied wordt groener, duurzamer en klimaat adaptief vormgegeven. En er komt een Digitale Werkplaats – een samenwerking tussen NHL Stenden/Friese Poort/Friesland College, gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Ynbusiness, VNO NCW – MKB Noord & CONNECT.

 

Fysiek zal de digitale werkplaats bij de Mediacampus op het NDC terrein gevestigd worden en zal samengewerkt worden met de MKB Cyber Campus en de gehele ontwikkeling als Media Innovatiecampus. In deze Digitale Werkplaats kunnen mkb’ers laagdrempelig geholpen worden met vraagstukken op het gebied van data, digitalisering, online marketing etc. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar en dekt 50% van de kosten voor een periode van 3 jaar. De mbo’s/hbo’s leveren de studenten en de docenten, Ynbusiness en VNO NCW – MKB Noord zorgen voor de bekendheid bij de ondernemers en de aanlevering van MKB opdrachten, Provincie en Gemeente dragen zorg voor de co-financiering.

 

In een digitale werkplaats gaan studenten samen met ondernemers aan de slag op thema’s als data, online media, ict en digitalisering. Ondernemers weten vaak niet welke innovatie hen het meeste rendement oplevert en bij wie ze voor een betaalbare oplossing kunnen aankloppen. Een publiek-private samenwerking, waarbij studenten de ondernemer helpen, is een succesformule. Een oplossing voor hun vragen moet laagdrempelig zijn, dichtbij en tegen schappelijke kosten. Daarom is de Digitale Werkplaats zo opgezet dat ondernemers en digitale specialisten (in spé) elkaar makkelijk weten te vinden.

 

Het mes snijdt hierbij aan twee kanten:

  • Het Friese MKB kan laagdrempelig toegang krijgen tot kennis en uitvoering op het gebied van digitalisering, data en IT. Het MKB wordt hiermee weerbaarder en toekomstbestendig.
  • De studenten van de kennisinstellingen doen relevantie praktijkervaring op door hun werkzaamheden in de Digitale Werkplaats en komen in contact met potentiële werkgevers voor wanneer hun studie is afgerond. We behouden hiermee talent voor de regio wat hard nodig is in deze sector die gekenmerkt wordt door schaarste.

 

Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt €450.000 bijgedragen aan dit plan. Gemeente Leeuwarden en de Provincie dragen eveneens ieder €100.000 bij. De totale begroting voor de Digitale Werkplaats is €1,1 miljoen voor een periode van 3 jaar. Er wordt in deze projectperiode gewerkt aan het zelfstandig voortbestaan van de Digitale Werkplaats als de subsidieperiode voorbij is.