Header
Bekijk hier
het laatste nieuws

ConnectFrl kennissessie - di 20-02-2018 - Provincie Fryslân - Provinciehuis

Dinsdag 20 februari is de eerste inspirerende ConnectFrl kennissessie in 2018. Experimenteel van opzet, want met een interactieve tweede helft!

 

We zijn te gast in de Provincie Fryslân, in het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt 52 in het centrum van Leeuwarden.

 

Het thema van deze avond is de Provincie in 2022. Fryman Siebren de Ringh neemt ons mee in de vraagstukken waar de Provincie voor staat, haar rol in de samenleving, haar voortbestaansrecht. Hoe gaat de digitale transformatie? Welke golven van ontwikkeling komen er aan? Wat betekent dit voor het publieke domein als geheel? En voor de I branche? Hoe te innoveren in IT, proces, mens?

 

Na of wellicht al tijdens de pauze met maaltijd start het tweede, interactieve deel. We gaan in groepjes van maximaal tien deelnemers de Provincie feedback geven over een aantal specifieke vraagstukken die ze onderkent op weg naar 2022.

 

Het einde van de avond hoeft niet het einde van je betrokkenheid te zijn. De Provincie biedt in overleg een vervolg voor verdere samenwerking en betrokkenheid bij uitwerking van de beste ideeën die in het interactieve deel terug zijn gegeven.

 

Het programma biedt ook genoeg gelegenheid tot bijpraten met oude en kennismaken met nieuwe gelijkgestemden:

  • Vanaf 17:00u ontvangst met een drankje
  • 17:30u Introductie van de Provincie en haar werkveld
  • 17:45u Siebren de Ringh neemt ons mee in de reis van de Provincie naar 2022
  • 18:30u Een half uurtje pauze met een warme maaltijdvervangende hap en een drankje
  • 19:00u Het interactieve gedeelte
  • 20:30u Afsluiting met info over vervolg en nog een half uurtje gelegenheid tot napraten met een drankje
  • 21:00u Zaal sluit

 

Aanmelden doet u via mail aan jrroorda@aegon.nl, onder opgave van uw naam en bedrijf. Op uw gebruikte emailadres krijgt u kort na uw aanmelding een deelnamebevestiging. Kort voor de kennissessie krijgt u bericht over aanrijroute, parkeren, looproute vanaf het station, waar te zijn.

 

Tot ziens in het Provinciehuis!