Traineeprogramma

Het traineeprogramma van Connect.frl is ontwikkeld in 2016. Hierbij doorloopt een recent afgestudeerde IT-student gedurende anderhalf jaar drie opdrachten bij de aangesloten organisaties. Elke opdracht duurt een half jaar. Een trainee start of in februari of in september van een kalenderjaar. Na anderhalf jaar stroomt de trainee uit naar een van drie organisaties waar de trainee een opdracht heeft gedaan, of naar andere aangesloten organisaties van Connect.frl, of elders. Het programma is gestart in september 2016 en inmiddels zijn er drie deelnemers.