Onderwijs

In 2016 hebben de Friese Poort en het Friesland College de eerste stappen naar een lidmaatschap van Connect.frl gezet. Hier wordt in 2017 een vervolg aan gegeven. Ze namen in december deel aan het event. Een mooie ontwikkeling, waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt. De aansluiting tussen het mbo-onderwijs en het bedrijfsleven is erbij gebaat, het biedt kansen voor talentwerving en ook stimuleert het de doorstroming naar het hbo- onderwijs.


In 2015 sloot Connect.frl een convenant met de NHL Hogeschool Leeuwarden op het gebied van volwassenen onderwijs. In 2016 is geïnventariseerd wat precies de vraag van het werkveld is. Daar kwam uit naar voren dat er behoefte is aan maatwerk, modulair studeren en veel input van bedrijven en instellingen. Voor het College van Bestuur van de NHL was dat de aanleiding om verder te gaan met de ontwikkeling van de opleiding Associate Degree IT Service Management (AD ITSM) en met de bachelor HBO-ICT.


Met het invullen van het curriculum en met het ontwikkeling van een samenwerkingsvorm met het bedrijfsleven is gestart in de vorm van twee pilots. Sessies met bedrijven en docenten van beide opleidingen vonden plaats om het ‘skelet’ van de opleidingen te bepalen. In co-creatie wordt inmiddels gewerkt aan de eerste modules. Parallel daaraan wordt gewerkt aan het opzetten van een duurzame samenwerkingsvorm tussen NHL en werkveld.